Sinistre

Declara un sinistre

DADES ASSEGURAT

Nom*

Tipus d'Assegurança*

Núm de Pólissa*

Matrícula

Email*

Telèfon*

DADES INCIDENCIA

Data i Lloc*

Descripció dels fets*

Danys observats*

Altres observacions*

DADES CONTRARI

Nom*

Companyia*

Núm de Pólissa*

Matrícula*

Comentaris

Back to Top