+376 868 622

Assegurança Empreses

Responsabilitat Civil Professional

 • Responsabilitat Civil d’explotació
 • Defensa jurídica i reclamació
 • Responsabilitat civil accidents
 • Responsabilitat Civil de productes
 • Responsabilitat Civil patronal

Oficina / Despatx

 • Incendi, explosió i llamp. Protecció completa per danys ocasionats per incendi, explosió, llamp i complementaris.
 • Danys elèctrics. També cobreix els danys elèctrics produïts en les teves instal·lacions.
 • Danys per fum.
 • Actes de vandalisme o malintencionats.
 • Inundacions
 • Honoraris de pèrits.
 • Danys per aigua. Inclou la localització i reparació d’avaries.
 • Reposición d’arxius. Sempre que no siguin informàtics.
 • Despeses d’extinció d’incendis.
 • Despeses de demolició i desenrunament.
 • Danys estètics i desperfectes per robatori al continent.
 • Trencament de vidres, marbres, rètols i pisa sanitària.

Pime

 • Responsabilitat Civil d’explotació i patronal.
 • Responsabilitat Civil productes.
 • Responsabilitat Civil propietari immoble.
 • Responsabilitat civil vehicles provats.
 • Responsabilitat civil objectes confiats.
 • Robatori, espoliació i desperfectes
 • Pèrdua de beneficis.
 • Pèrdua de Lloguers
 • Equips electrònics / Trencament maquinària.
Back to Top