+376 868 622

Declaració de Sinistre Auto

Declara un sinistre

DADES ASSEGURAT

Nom*

Núm de Pólissa

Matricula assegurat*

Email*

Telèfon*

DADES INCIDÈNCIA

Data de l'accident*

Hora de l'accident

Lloc exacte de l'accident*

Descripció dels fets*

Danys del vehicle assegurat*

DADES DEL CONTRARI

Nom del contrari*

Telèfon del contrari

Companyia contraria*

Núm de Pólissa

Marca, Model del vehicle contrari

Matricula contrari*

Danys del vehicle contrari

Observacions

Back to Top