+376 868 622

Pressupost Comerç

Demana el teu pressupost

Assegurança Comerç

  DADES

  Nom*

  Telèfon*

  Email*

  Activitat*

  Adreça*

  Tipus de Local*

  Superfície en m2*

  Any de construcció*

  Núm. de treballadors*

  Núm. càmeres frigorífiques*

  CAPITAL A ASSEGURAR

  Valor Continent*

  Valor Contingut*

  Mobiliari*

  Maquinària*

  Existències*

  CARACTERÍSTIQUES

  Porta blindada*
  SiNo

  Alarma*
  SiNo

  Aparadors amb reixes*
  SiNo

  Finestres amb reixes*
  SiNo

  Altres*

  Comentaris*

  Back to Top