+376 868 622

Pressupost Comerç

Demana el teu pressupost

Assegurança Comerç

DADES

Nom*

Telèfon*

Email*

Activitat*

Adreça*

Tipus de Local*

Superfície en m2*

Any de construcció*

Núm. de treballadors*

Núm. càmeres frigorífiques*

CAPITAL A ASSEGURAR

Valor Continent*

Valor Contingut*

Mobiliari*

Maquinària*

Existències*

CARACTERÍSTIQUES

Porta blindada*
SiNo

Alarma*
SiNo

Aparadors amb reixes*
SiNo

Finestres amb reixes*
SiNo

Altres*

Comentaris*

Back to Top